Warszawa

Michał Zieliński
tel: + 48 728 861 173
michalzielinski@grupamagicline.pl

Wrocław

Bartosz Brzeziński
tel: + 48 603 322 307
bartoszbrzezinski@grupamagicline.pl

Poznań

Magdalena Stychno 
tel: + 48 517 616 429
magdalenastychno@grupamagicline.pl